Lara – Próba Instynktu Pasterskiego

30 lipca 2016 | Lara

Próba Instynktu Pasterskiego (PIP) ZALICZONA
sędzia: Bożena Czempas – Chowaniec

foto: Kasia Bijok