Borys – Osiągnięcia

24 października 2021 | BORYS

Osiągnięcia wystawowe:
Champion Polski (w trakcie)
5 x Zwycięzca Młodzieży ( Youth Winner )
5 x Najlepszy Junior w Rasie (JBOB)